En la secció de “En el metro” vull contar les coses que me pasen o que pense quan vaig en el metro. Este mitjà de transport és el que jo utilitze tots el dies que deu posa en lo mon. I es que el metro es dona molt per a la reflexió. Tens moment per a pensar, moments per a llegir, moments de retrobada de antics companys i amics, moments de retrasos i d’omplida de reclamacions, en fin, moment de tota classe.

Però jo volia fer menció sols a una cosa que em va passar l’altre dia quan anava a les 7:55 a agafar el semidirecte que “suposadament” pasa per Benaguasil 2n a les 8:01. I és que davant de mi per l’ambor per on jo anava, anaven dos xicones jovens que anaven a agafar el metro, i jo de repent, escomence a notar un tufarro raro que finalment identifique que provenia d’elles. Jo em feia creus!!!, com pot ser?, estavem fumant-se un porro a les 7:55!!, increible!!.

A vore…., si ja me costa entendre que es puga fumar un cigarro no mes alçar-se, com pot ser que apetisca fumar-se un porro a les 7:55?. Quina motivació pot moure a ixa actitut “matutina”?. Sincerament, crec que m’estic fent major i algo no comprenc…