Fa massa temps que no escric i sempre pareix que estiga esperant tindre algo que es puga considerar lo suficientment interesant per a compartir-ho i finalment no acabe fent res.

Per altra banda, amb Facebook es fácil fer un simple foto, compartit una notifica sense mes pretensions i sol ser suficient per a que a mi o a altres es puga ser interesant.

Amb esta xicoteta reflexió he pres la determinació de escriure molt mes sovint, encara que siga un pensament curt sense massa trellat per a ningú i compartir-ho, ja que, en el pitjors del casos sols em valdrà per ami